ประกาศ

ปิดรับสมัครสมาชิก ฟรี และ แบบ VIP โดยไม่มีกำหนด

เพื่อคัดสมาชิกที่ชอบสร้างปัญหา สร้างความวุ่นวาย ออกจากเว็บบอร์ด

หากเหตุการณ์สงบแล้วจึงจะพิจารณาว่าจะเปิดให้สมัครสมาชิกฟรี หรือแบบ vip ต่อไปหรือไม่
หรืออาจจะปิดรับสมัครสมาชิกระยะยาวไปเลย คัดแต่คนที่ชอบสงบ ไม่สร้างความวุ่นวายไว้ในบอร์ดเท่านั้น

ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการคัดสมาชิกออกจากเว็บ

จึงแจ้งทุกท่านทราบ